Maciej Ziemba

Maciej Ziemba

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały z zebrania z rodzicami

Poniżej udostępniamy materiały ze spotkania organizacyjno-szkoleniowego z rodzicami, które odbyło się 11 grudnia w sali Kamieniołomu im. Jana Pawła II.

Certyfikacja PZPN a odzież zawodników

Jak zapewne Państwo wiecie, nasz klub od 2019 roku uczestniczy w Programie Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich, w którym posiada złoty certyfikat. Z końcem bieżącego roku ważność certyfikatu w ramach I cyklu Programu wygasa i czynimy jako klub starania o jego przedłużenie na lata 2022-2023 w ramach cyklu III Programu. Kontaktujemy się, aby przekazać najważniejsze informacje odnośnie aktualnego statusu naszego wniosku oraz odnośnie wymagań dotyczących ubioru zawodników.

Nabór uzupełniający do drużyny U7 (r. 2015)

Certyfikowana Akademia KS Kabel Kraków zaprasza chłopców urodzonych w roku 2015 do dołączenia do drużyny U7 w ramach naboru uzupełniającego. W drużynie zostały ostatnie 3 wolne miejsca.

U-11 III

Drużyna U-11 III (roczniki 2010/2011/2012).

Harmonogram treningów: tutaj

Sztab trenerski:

 • Mateusz Soja (UEFA B) - I trener,
 • Sławomir Król (UEFA A) - II trener,
 • Jakub Polak (UEFA Grassroots C) - trener bramkarzy.

U-13

Drużyna U-13 (roczniki 2008/2009).

Harmonogram treningów: tutaj

Sztab trenerski:

 • Bartłomiej Janeczek (UEFA A) - I trener,
 • Adrian Pater (UEFA B) - II trener,
 • Grzegorz Fundament (UEFA Grassroots C) - trener bramkarzy.

Regulamin zajęć piłkarskich w SP nr 26

Aby zapewnić przejrzystość i sprawne funkcjonowanie zajęć piłkarskich w Szkole Podstawowej nr 26, prezentujemy poniżej zasady wewnętrznego postępowania. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i jego najważniejszymi postanowieniami:

 1. Fundacja Energia Sportu, przy współpracy z Klubem Sportowym Kabel prowadzi zajęcia sportowe polegające na treningach piłki nożnej.
 2. Uczestnikiem zajęć może zostać dziecko, które w roku dołączenia do treningów kończy 6 lat.
 3. Zapisanie zawodnika na zajęcia odbywa się przez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej.
 4. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Treningi odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych i podanych w harmonogramie.
 6. Zajęcia treningowe są płatne. Opłata za prowadzenie szkolenia wynosi 120 zł miesięcznie i należy ją uregulować z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia na zajęciach zawodnika mogą spowodować wyciągnięcie wobec niego konsekwencji dyscyplinarnych.
 8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do utrzymania i dbania o koleżeńską atmosferę w drużynie. Ewentualne problemy należy zgłaszać bezzwłocznie trenerowi.
 9. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych lub innych wypadków losowych Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu rodziców lub opiekunów.
 10. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zapisując dziecko na zajęcia, jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia i filmy) do celów związanych z działalnością Akademii.
 11. Rodzic lub opiekun prawny dziecka winny jest rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także w razie występowania przewlekłych chorób lub medycznych przeciwwskazań do udziału w zajęciach, dostarczyć stosowne oświadczenie medyczne o stanie zdrowia dziecka wraz z listą i dawkowaniem zażywanych leków.
 12. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania dziecka na zajęciach odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 13. Obowiązkiem zawodnika jest dbanie o sprzęt, higienę i porządek na obiektach treningowych.
 14. Zawodnik uczestniczący w treningach ponadto winien:
  a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i poza nim,
  b) trenować w jednolitym stroju treningowym, w odpowiednim obuwiu, posiadać ochraniacze oraz wodę do picia,
  c) w trakcie treningu być skupionym na wykonywanych ćwiczeniach,
  d) być punktualnym, zdyscyplinowanym i sumiennie wykonywać wszystkie ćwiczenia,
  e) szanować sprzęt, który otrzymuje na czas treningów,
  f) niezwłocznie informować trenera o wszystkich kontuzjach i dolegliwościach zdrowotnych.
 15. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia z grona zawodników.
 16. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzygać ma prawo trener drużyny.

 

Instrukcja rejestracji zawodnika do Programu Certyfikacji PZPN (III cykl)

Akademia KS Kabel posiada złotą gwiazdkę w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej i jako klub certyfikowany jest zobligowana, aby wszyscy zawodnicy uczestniczący w treningach zostali zarejestrowani w internetowej bazie programu, która prowadzona jest przez związek. Chcąc dopełnić wszelkich formalności uprzejmie prosimy o niezwłoczne wykonanie rejestracji dziecka.

Poniżej zamieszczamy instrukcję rejestracji w Programie Certyfikacji PZPN.

Uwaga: osoby, które trenowały w klubie 2021 roku, w ramach I cyklu programu, posiadają już założony na Łączy nas piłka profil rodzica oraz powiązany profil dziecka, więc wystarczy się zalogować i złożyć wniosek o potwierdzenie dziecka (ostatni krok z powyższej instrukcji video). Do złożenia wniosku będzie potrzebne zdjęcie zawodnika.

Rejestracji do Programu Certyfikacji PZPN można dokonać na stronie: https://www.laczynaspilka.pl/ . Prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją video.

Jeżeli podczas rejestracji pojawią się jakiekolwiek problemy lub niejasności, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 516 293 775 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 16:00) lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku problemów technicznych lub błędów aplikacji prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Wsparcia PZPN pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Rocznik 2011 wygrywa Wilga Cup!

Miły prezent na zakończenie sezonu sprawili sobie zawodnicy Akademii KS Kabel z rocznika 2011, wygrywając turniej Wilga Cup organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Wilga na obiektach Bieżanowianki.

Regulamin Akademii KS Kabel

Aby zapewnić przejrzystość i sprawne funkcjonowanie Akademii Klubu Sportowego Kabel prezentujemy poniżej zasady wewnętrznego postępowania. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i jego najważniejszymi postanowieniami:

 1. Akademia Klubu Sportowego Kabel prowadzi zajęcia sportowe polegające na treningach piłki nożnej.
 2. Zawodnikiem Akademii może zostać dziecko, które w roku dołączenia do akademii kończy 6 lat.
 3. Zapisanie zawodnika do Akademii odbywa się przez wypełnienie formularza elektronicznego oraz uzupełnienie, podpisanie i dostarczenie deklaracji gry amatora.
 4. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Treningi odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych i podanych w harmonogramie.
 6. Zajęcia w Akademii są płatne. Opłata za prowadzenie szkolenia wynosi 150 zł miesięcznie i należy ją uregulować z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Zarząd Klubu Sportowego Kabel Kraków Sp. z o.o. może ustanawiać i fundować indywidualne oraz drużynowe stypendia sportowe dla członków Akademii, które zwalniają z konieczności dokonywania opłat.
 8. Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w treningu lub meczu winien poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.
 9. Nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia na zajęciach zawodnika mogą spowodować wyciągnięcie wobec niego konsekwencji dyscyplinarnych.
 10. Każdy zawodnik zobowiązany jest do utrzymania i dbania o koleżeńską atmosferę w drużynie. Ewentualne problemy należy zgłaszać bezzwłocznie trenerowi.
 11. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych lub innych wypadków losowych Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu rodziców lub opiekunów.
 12. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zapisując dziecko na zajęcia, jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia i filmy) do celów związanych z działalnością Akademii.
 13. Rodzic lub opiekun prawny dziecka winny jest rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także w razie występowania przewlekłych chorób lub medycznych przeciwwskazań do udziału w zajęciach, dostarczyć stosowne oświadczenie medyczne o stanie zdrowia dziecka wraz z listą i dawkowaniem zażywanych leków.
 14. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania dziecka na zajęciach odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 15. Obowiązkiem zawodnika jest dbanie o sprzęt, higienę i porządek na obiektach akademii.
 16. Zawodnik Akademii KS Kabel ponadto winien:
  a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i poza nim,
  b) trenować w jednolitym stroju treningowym, w odpowiednim obuwiu, posiadać ochraniacze oraz wodę do picia,
  c) w trakcie treningu być skupionym na wykonywanych ćwiczeniach,
  d) być punktualnym, zdyscyplinowanym i sumiennie wykonywać wszystkie ćwiczenia,
  e) szanować sprzęt, który otrzymuje na czas treningów, a który jest własnością Akademii,
  f) niezwłocznie informować trenera o wszystkich kontuzjach i dolegliwościach zdrowotnych.
 17. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii.
 18. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzygać ma prawo trener drużyny.